Gonzalo Cuentas

Bateria

Professor Assonant de bateria i percussió.